De Verhalentuin

Onder Corona toverden we onzen eigensten hof in Ranst om tot een heuse Verhalentuin. Zo konden we in open lucht toch nog een beetje genieten van magie en samenzijn. In maar liefst drie seizoenen ontvingen we er tal van geweldige vertellers én comedians voor zowel dag- als avondprogramma's. 

Onze eigen speelagenda laat helaas niet toe om zelf nog veel te organiseren in de Verhalentuin, maar occasioneel doen we de geheime deuren van de tuin nog open. Zo doen we jaarlijks een Halloweenvertelling voor iedereen vanaf 8 jaar en scholen kunnen er nog steeds terecht voor een programma bestaande uit: vertelling, zelf doen en tuinbeleving. 

Aanbod voor scholen

kleuter, basis en secundair

We ontvangen graag telkens één klas (of twee kleine) voor een hele of halve dag in de Verhalentuin. 

Kostprijs: 150 of 250 euro. 

Voor dat budget willen we jou en je klas verwennen met een ontspannend dagje wég van de schoolbanken, waarop we óók zoveel mogelijk leerdoelen aanvinken die in het klaslokaal moeilijk aan bod komen. Je leerlingen maken kennis met storytelling/vertelkunst en gaan zelf aan de slag in workshops rond spreken, verbeelding, expressie, creativiteit en communicatie. Daarnaast is er ruimte om de tuin in te duiken: samen kruidenthee maken, plantjes zaaien, aarde omwoelen, diertjes ontdekken of kennismaken met de grondbeginselen van permacultuur. Samen bepalen we een aanbod dat voor jullie het interessantst is. 


De verhalen die ik voor dit aanbod koos zijn proefondervindelijk verhalen die goed werken voor bepaalde leeftijdsgroepen. Wat de workshops betreft, kun je een thema kiezen uit het workshopaanbod dat ik finetune voor de doelgroep. 

Kleuterschool

Diertjes en Plantjes in de Tuin

In korte verhaaltjes ontdekken we de wondere wereld van kriebeldiertjes en dappere plantjes. We ontdekken geuren en kleuren in de tuin en maken ons lekker vuil in de modderkeuken. 

Basisschool

1ste graad: Wonderwereld

De verhalen in dit programma zijn sprookjes en verhalen met natuureducatieve inslag zoals bekend van het programma uit het Sprookjeshuisje, Rivierenhof. Ze zijn vooral bedoeld om verwondering, nieuwsgierigheid en eerbied te ontlokken voor medemens en natuur. 

Mogelijke verhalen: Spikkeltje, de Winterwind, Sheng Lui en de Draak...

2de graad: Goede zaadjes, slechte zaadjes

In de tweede graad worden relaties met anderen al een heel stuk complexer. De verhalen voor deze leeftijdsgroep richten zich meer op de ontwikkeling van zelfbewustzijn, keuzes maken en relaties tot anderen. 

Mogelijke verhalen: Rafelkap, de Koning en de Zaadjes, Stavoren, de Raap, van de Koning die Hondendrollen at, Thors reis naar Ütgard, ...

3de graad: Landschappenschattenjacht

In deze verhalen gaan we op zoek naar oude landschappen die iets doen met onze binnenwereld. De wezens die hierin meespelen zijn iets magischer en complexer dan die uit Grimm's sprookjes. We staan stil bij wat ons aantrekt in bepaalde omgevingen of verhalen en gaan er creatief mee aan de slag.

Mogelijke verhalen: Lepe Neel, het Elfenlief, de Selkie-vrouw, ...

Secundair: 

1ste graad: Geluksverhalen

Overal ter wereld zijn mensen altijd al op zoek geweest naar geluk. In dit programma zitten vooral veel volksverhalen die ingebed zijn in diverse culturen. We herkennen het universele en staan stil bij welke elementen cultuur maken.  

2de graad: Macht en Magie

In het leerplan van de tweede graad komen sprookjes en mythen uitgebreid aan bod. In dit programma zitten daarom veel verschillende verhaalsoorten. Soms brengen ze ons dichter bij de magische wereld, maar vaak leren ze ons ook iets over de wereld waarin we leven. In dit programma staan we stil bij de kracht van verhalen en hun eeuwenoude traditie. 

Halloween in de Verhalentuin 2022

Vertellers: Baukje Koolhaas, Evi Rosiers; Muzikante: Cornelia Zambila

Een van de mooie dingen die ontstonden onder corona, was de Verhalentuin op onzen eigensten hof, te Ranst. Een tuin waar verteld wordt op maat van de seizoenen; waar in alle groene gezelligheid 40 man veilig kan samenkomen. Gelegenheden zoveel als er verhalen zijn! De tuin is gelegen achterin ons huis. Je wordt er ontvangen als ben je onze hoogstpersoonlijke gast, maar verder trekken we ons niet te veel aan van jou. Wees welkom om er je ding te doen: te hangen, te plukken te babbelen, te porren in het vuur. Kinderen kunnen er spelen in het groen of in de modderkeuken terwijl volwassenen er een babbeltje slaan, soms bij een vuur; occasioneel bij een zeevruchtenschotel, maar altijd... bij een goed verhaal. 

Inmiddels is de tuin in sluimerslaap. Jaarlijks, met Halloween, doen we wel nog een echt vertelfeest, maar het is te complex om zelf te hosten binnen de privésfeer terwijl ik mijn agenda openhoud voor vertelopdrachten elders. Toch leeft de tuin voort. Ik houd er bijvoorbeeld nog workshops voor scholen of jaarlijks Halloween. De natuurlijke omgeving met 'glamping comfort' doét iets met je.

Stel dus zeker je vraag. Wie weet of de tuin komt voor jouw idee weer tot leven.